De eerste stappen

De meeste mensen kijken als een berg op tegen het maken van een testament.. Daarbij speelt in heel veel gevallen een groot gebrek aan basis kennis over het testament. Wat moet er nu feitelijk geregeld moet worden, en niet onbelangrijk waarom eigenlijk.Die onzekerheid uit zich vaak in allerlei spookverhalen en verjaardagspraat over de vele misstanden die er plaats vinden bij vererving, waarbij de feiten vaak uit het oog worden verloren. Goed Nalaten is opgericht om licht te werpen op deze materie, die in de meeste gevallen niet zo ingewikkeld is. En in ieder geval niet ingewikkelder gemaakt moet worden dan nodig is.

De eerste stap.

Moet ik een testament maken? Of is het verstandig om een testament te maken?

Het antwoord op deze vraag is aan de hand van de volgende voorbeelden makkelijk te geven:Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap erft de langstlevende partner, de eventuele (klein)kinderen erven ook maar krijgen hun deel pas na overlijden van de langstlevende partner. Een testament is hier niet nodig, de vererving is bij wet geregeld.  Tenzij u wilt afwijken van de wettelijke regeling, dan is een testament wel nodig. Heeft u een samenlevingscontracten en u wilt over en weer van elkaar erven,  dan is een testament nodig. Bij een 2e huwelijk met kinderen en stiefkinderen is een testament aan te bevelen. Als u alleenstaand bent zonder kinderen en geen testament hebt, dan erft uw familie, dus ouders, daarna broers en zusters en vervolgens neven en nichten etc. Wilt u dat niet en heeft u een andere bestemming voor uw nalatenschap, dan moet dat bij testament worden geregeld. Bent u samenwonend, bevriend met of gunt u iemand of een instelling iets, bijvoorbeeld een goed doel, dan moet er een testament komen. Wilt u kinderen onterven, dan moet dat in een testament geregeld worden. Kinderen behouden overigens het recht op hun legitieme portie.

Kortweg, alles wat u aan geld en waardevolle goederen aan een ander ( niet uw partner of uw kinderen via de wettelijke regeling) wil nalaten moet in een testament geregeld worden. Ook als u een executeur wilt benoemen- vaak heel verstandig in veel situaties- moet dat bij testament geregeld worden. ( kijk voor executeurs bij de nuttige adressen op deze site) Het testament is een ijzersterk en uniek document, waarin alle partijen die iets met uw erfenis van doen hebben een duidelijke en wettelijke instructie hebben hoe te handelen. De executeur en erven hebben zich daar aan te houden. Daarmee heeft u zekerheid dat uw wensen worden uitgevoerd.

Wilt u een geldbedrag of duidelijk omschreven goederen / waardevolle zaken alaten aan bv een goed doel of bepaalde personen? Dat kan ook met een testamentaire akte die dient als aanvulling op uw testament. Hebt u geen testament? Dan dient deze akte als aanvulling op de wettelijke regels. Ook een dergelijke akte moet u via een notaris regelen (die deze ook in het Centrale Testament Register registreert.

De tweede stap

Hoe stel ik mijn nalatenschap vast?

Dit is dus eigenlijk alleen van belang als u een testament gaat maken en een bijzondere (naar uw wensen) verdeling wilt opstellen. U kunt niet in de toekomst kijken. Als u nu uw nalatenschap wilt vaststellen, moet u uitgaan van het heden. Wat is er nu. Een eenvoudige manier om de nalatenschap vast te stellen is een opsomming te maken van uw bezittingen. Geld, goederen, vastgoed, effecten. Houdt daarbij de hoofdlijnen vast en verliest u niet in details.

Bijvoorbeeld: Tegoeden bij bank en spaarbank, de WOZ waarde van het huis ( minus hypotheek), bijzondere bezittingen als een waardevol schilderij, boot of oldtimer, geldvorderingen op een andere partij, kapitaalverzekeringen, begrafenisverzekering. Dat is een handig en goed gestructureerd dossier om deze inventarisatieopsomming makkelijk te maken. U maakt daar een totaal plaatje van, verminderd met de te verwachte kosten zoals begrafenis/crematiekosten, makelaars kosten, taxatiekosten, executeurkosten, kosten huisontruiming. Het uiteindelijke totaalbedrag is uw uitgangspunt voor de verdeling van uw nalatenschap.