Instituut GoedNalaten

GoedNalaten wil een brug slaan tussen goede doelen en erflaters. Nalaten aan een goed doel is iets heel bijzonders. Goede doelen werken aan een wereld die beter, mooier, gezonder, groener, vreedzamer is. Met een erfenis of legaat aan een goed doel helpen mensen daar aan mee. Mensen die dat doen zijn bijzonder: hun enthousiasme voor een goed doel en een maatschappelijk onderwerp zetten zij om in een laatste goede daad.

GoedNalaten geeft particulieren advies over nalaten aan goede doelen en veel zaken die daar bij komen kijken

GoedNalaten adviseert ANBI-organisaties (goede doelen in de breedste zin van het woord) over het bereiken van potentiele erflaters binnen en buiten hun eigen achterban. Zodat zij door het verkrijgen van meer erfstellingen en legaten meer kunnen doen om hun doelstellingen te realiseren. Neem voor meer informatie contact op met Theo Hesen (contact@goednalaten.nl)

Op de website GoedNalaten.nl kunnen goede doelen zich presenteren aan een breder publiek met de wens in aanmerking te komen voor een erfstelling of legaat. Meer informatie hierover via contact@goednalaten.nl.

GoedNalaten is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om publiek en goede doelen dichter bij elkaar te brengen en de drempel om na te laten aan goede doelen te verlagen. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met DoeHetZelfNotaris.

GoedNalaten is een groot voorstander van een collectieve Nationale Campagne om het nalaten aan goede doelen te promoten. GoedNalaten adviseert gevraagd en ongevraagd goede doelen organisaties en -verbanden over dit onderwerp. GoedNalaten / Theo Hesen doet dit ook jn Europees verband als National Legacy Campaign Adviser van de European Fundraising Association. GoedNalaten is in dit kader ook oprichter / coordinator van het LegaVision-netwerk, een open netwerk wereldwijd van nationale erfeniscampagnes.

GoedNalaten participeert hiervoor ook in het kennisnetwerk van Nederland Filantropieland, organisatie van goede doelen en fondsenwervers. De goede doelenbranche heeft een Richtlijn Nalatenschappen om verantwoorde werving van nalatenschappen en communicatie over nalaten aan goede doelen te bevorderen. GoedNalaten is mede-opsteller van deze Richtlijn.